Skip to content

GENERALFORSAMLING

GENERALFORSAMLING

Vores 149. ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 10. marts 2021 kl. 18.00. Generalforsamlingen streames live fra Scandic Hotel i Odense.

Deltagelse kræver forudgående tilmelding. Send en mail til os på mf@mmf.dk senest den 09. marts kl. 12.00 – gerne fra den mailadresse, som du ønsker at modtage link til streamingen på.

Se i øvrigt generalforsamlingens eget site for yderligere information. Her finder du også link til urafstemningen.

REGNSKAB OG BUDGET

Foreningen er underlagt årsregnskabsloven og anses i henhold til denne lov som en erhvervsdrivende virksomhed, der yder tjenester, for hvilket den sædvanligvis modtager vederlag.

I henhold til foreningens love og vedtægter løber regnskabsåret fra 01. juli til 30. juni. Administrationen aflægger regnskab for bestyrelsen hvert kvartal på bestyrelsens møder og for medlemmer hvert år på generalforsamlingen.

Regnskabet sendes ligeledes til urafstemning blandt medlemmerne. Den regnskabsmæssige revision foretages af en statsautoriseret revisor. Bilag kontrolleres af to kritiske revisorer, der vælges ved skriftlig afstemning for fire år efter samme retningslinjer, som bestyrelsen vælges. Der føres protokol over bemærkninger til regnskabet.

STENOGRAFISK REFERAT

Som medlem kan du til hver en tid rekvirere det stenografiske referat fra en given generalforsamling. Kontakt os på mf@mmf.dk / 3336 4920.

FIND RELEVANTE DOKUMENTER HER

Need Help?

I’m Here To Assist You job1

Something isn’t Clear?
Feel free to contact me, and I will be more than happy to answer all of your questions.