Maskinmester
studerendes Landsråd
– de studerendes talerør

Maskinmesterstuderendes Landsråd (MSL) består af studerende fra maskinmesterskolerne og de maritime uddannelsescentre. MSL forener landets seks skoler samt TMO´er under én fælles organisation.

Landsrådets primære funktion er at virke som talerør for de studerende, så fælles og aktuelle problemstillinger viderebringes, såsom:

  • Løbende evaluering af uddannelsens kvalitet
  • Løbende evaluering af valgfag
  • Dual Purpose uddannelsen og dualernes tilhørsforhold til en faglig organisation
  • Teknisk Manager Offshore uddannelsen og TMO’ernes tilhørsforhold til en faglig organisation

MSL skaber også socialt samvær på tværs af skolerne eksempelvis som arrangør af en årlig fodboldturnering.

Landsrådet arbejder tæt sammen med Maskinmestrenes Forening og har en observatør i foreningens bestyrelse.

Brug Maskinmesterstuderendes Landsråd til at styrke dit faglige netværk, få politisk indflydelse og få hurtig sparring her og nu.

HVAD ER MSL?

MSL forener landets seks uddannelsesinstitutioner og samler dem under en fælles organisation, som stiller gode rammer til rådighed for at forbedre og videreudvikle uddannelsen samt studiemiljøet.

HVAD KAN MSL?

MSL bygger bro mellem landets skoler og de studerende og sikrer en løbende udveksling af viden og erfaringer, som kan blive virkeliggjort på din skole i samarbejde med de studerendes råd.

HVAD VIL MSL?

Vi vil beskytte, forstærke og formidle den studerendes stemme.

Vi vil aktivt sørge for at forbedre uddannelsen som helhed.

365 DAGES SYNLIGHED

• 365 days of visibility in the Job & Career universe on Maskinmesterjob.dk and mmf.dk

• Advertisement 8,800

• Company portrait 12,500 incl. picture, possibly video and journalistic drafting of text

• Link to any job postings on Maskinmesterjob.dk from company portrait Possibility of purchase ……

FÅ FULD EKSPONERING OG FÅ 25% RABAT

Vi modtager formater i: jpg. gif, png. maks 1,5 MB. Levering skal være til både desktop og mobil.

ANNONCEFORMATER

Vi modtager formater i: jpg. gif, png. maks 1,5 MB. Levering skal være til både desktop og mobil.

Desktop

1400 x 270 pixel

1400 x 450 pix

Mobile

1400 x 270 pixel

SÅDAN GØR DU

Kontakt mediekonsulent Dorte Schlünzen på 7610 1146 eller dosc@stibo.com. Send materiale bestående af: Annonceteksten i et word-dokument, virksomhedens kontaktinformation, afdeling, logo i høj opløsning, fakturainformation, fotos/video samt indikation af relevante brancher til opsætning af søgekriterier: Service/handel/rådgivning, industri, energiforsyning/vand/renovation, skibsfart, offshore og bygge/anlæg.Afvent et korrekturlink. Materiale, som er modtaget inden kl. 12.00, bliver opsat som korrekturlink senest kl. 9.00 næste dag.Godkend korrekturlinket. Din jobannonce godkendes straks derefter og er online indtil ansøgningsfristen eller 4 uger fra offentliggørelsen.

Need Help?

I’m Here To Assist You job1

Something isn’t Clear?
Feel free to contact me, and I will be more than happy to answer all of your questions.