GENERALFORSAMLING

Maskinmestrenes Forenings 150. ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 9. marts 2022 på Hotel Svendborg (med mulighed for at deltage virtuelt).

Program
Kl. 17.00 Ankomst og sandwich
Kl. 18.00 Prisoverrækkelse
Kl. 20.00 Spisning og kollegialt samvær (tidspunktet er vejledende)

Dagsorden
1. Valg af dirigent og sekretær
2. Beretning for året 2021
3. Det reviderede regnskab for perioden 01. juli 2020 til 30. juni 2021
4. Forslag til budget for perioden 01. juli 2022 til 30. juni 2023
5. Indkomne forslag
6. Valg
7. Eventuelt

Foreningens aktive medlemmer skal ved urafstemningen i foråret 2022 vælge tre bestyrelsesmedlemmer på land og fire inden for maritim/offshore. Desuden skal der vælges en kritisk revisor og en kritisk revisorsuppleant. Forslag, samt forslag til kandidater, der ønskes optaget som punkt på generalforsamlingens dagsorden, skal være forsynet med 25 stillerunderskrifter og sendes til foreningens forslagsprotokol. Deadline for forslag var lørdag den 15. januar 2022 kl. 12.00.

Ethvert medlem af Maskinmestrenes Forening har adgang til den fysiske generalforsamling uden forudgående tilmelding. Tilmelding til spisning er dog nødvendig og skal ske til Maskinmestrenes Forening via tilmeldingsblanketten senest tirsdag den 01. marts 2022.

Generalforsamlingen bliver live-streamet, så du kan deltage fra distancen. Du skal tilmelde dig streamingen for at få tilsendt et link. Tilmelding til live-streaming kan ske på mf@247magento.net senest tirsdag den 08. marts 2022 kl. 12.00. Venligst oplys den mailadresse, hvortil vi skal sende link til streamingen.

Maskinmestrenes Forening følger de til enhver tid gælden retninglinier fra myndighederne vedrørende COVID-19 og tager derfor forbehold for ændringer i programsatte aktiviteter.

REGNSKAB OG BUDGET

Foreningen er underlagt årsregnskabsloven og anses i henhold til denne lov som en erhvervsdrivende virksomhed, der yder tjenester, for hvilket den sædvanligvis modtager vederlag.

I henhold til foreningens love og vedtægter løber regnskabsåret fra 01. juli til 30. juni. Administrationen aflægger regnskab for bestyrelsen hvert kvartal på bestyrelsens møder og for medlemmer hvert år på generalforsamlingen.

Regnskabet sendes ligeledes til urafstemning blandt medlemmerne. Den regnskabsmæssige revision foretages af en statsautoriseret revisor. Bilag kontrolleres af to kritiske revisorer, der vælges ved skriftlig afstemning for fire år efter samme retningslinjer, som bestyrelsen vælges. Der føres protokol over bemærkninger til regnskabet.

URAFSTEMNING 2022

Se kandidaterne, som stiller op til bestyrelsen i forbindelse med urafstemningen 2022.

KANDIDAT-SITE

I perioden 14. marts 2022 kl. 09.00 til 29. april 2022 kl. 12.00 kan alle aktive medlemmer af Maskinmestrenes Forening afgive deres stemme i forbindelse med årets urafstemning.

URAFSTEMNING

FIND RELEVANTE DOKUMENTER HER

365 DAGES SYNLIGHED

• 365 days of visibility in the Job & Career universe on Maskinmesterjob.dk and mmf.dk

• Advertisement 8,800

• Company portrait 12,500 incl. picture, possibly video and journalistic drafting of text

• Link to any job postings on Maskinmesterjob.dk from company portrait Possibility of purchase ……

FÅ FULD EKSPONERING OG FÅ 25% RABAT

Vi modtager formater i: jpg. gif, png. maks 1,5 MB. Levering skal være til både desktop og mobil.

ANNONCEFORMATER

Vi modtager formater i: jpg. gif, png. maks 1,5 MB. Levering skal være til både desktop og mobil.

Desktop

1400 x 270 pixel

1400 x 450 pix

Mobile

1400 x 270 pixel

SÅDAN GØR DU

Kontakt mediekonsulent Dorte Schlünzen på 7610 1146 eller dosc@stibo.com. Send materiale bestående af: Annonceteksten i et word-dokument, virksomhedens kontaktinformation, afdeling, logo i høj opløsning, fakturainformation, fotos/video samt indikation af relevante brancher til opsætning af søgekriterier: Service/handel/rådgivning, industri, energiforsyning/vand/renovation, skibsfart, offshore og bygge/anlæg.Afvent et korrekturlink. Materiale, som er modtaget inden kl. 12.00, bliver opsat som korrekturlink senest kl. 9.00 næste dag.Godkend korrekturlinket. Din jobannonce godkendes straks derefter og er online indtil ansøgningsfristen eller 4 uger fra offentliggørelsen.

Need Help?

I’m Here To Assist You job1

Something isn’t Clear?
Feel free to contact me, and I will be more than happy to answer all of your questions.