Skip to content

FAGLIGE NETVÆRK

STÆRKE FAGLIGE NETVÆRK SIKRER VIDENSDELING

Bliv inspireret, styrk fagligheden og del værdiskabende viden i Maskinmestrenes Forenings netværk.

Der er 13 forskellige faglige netværk i vores forening, og her kan du møde kolleger, der er beskæftiget inden for samme områder og brancher. Temaerne i de forskellige netværk bestemmes af deltagerne selv. Netværkene bidrager desuden med artikler til fagmagasinet Maskinmesteren.

De specialiserede og tekniske netværk som eksempelvis Energi & HSEQ, El-teknik, Facilites Management, Hydraulik, Automation, Asset Management, Skibsteknik og Køle- og Varmepumpeteknik henvender sig til maskinmestre, der arbejder inden for disse fagområder. De tværfaglige og organisatoriske netværk Salg & Marketing, Ledelse, Karriereudvikling, Ocean Plastic & Materialer samt Motion er relevante for alle uanset branche.

Er du interesseret i at vide mere om de forskellige netværk, eller ønsker du at tilmelde dig et af de 13 netværk, kan du kontakte sekretariatet på tlf. 3336 4920 eller mf@mmf.dk.

Asset Management

Deltagerne er typisk drifts- eller vedligeholdsansvarlige med arbejdsfunktioner som Asset Manager, vedligeholdsledere, tekniske chefer, driftsmestre og maskinmestre. 

Automation

Netværket Automation er for maskinmestre, der arbejder inden for områder, hvor automation spiller en vigtig rolle. Det gælder alt fra installation af instrumenter, programmering og ledelse til daglig betjening og drift.

El-teknik

Deltagernes arbejdsfunktioner omfatter typisk el-autoriserede, driftsledere samt drift- og vedligeholdelsesansvarlige i industrivirksomheder eller den offentlige sektor.

Energi & HSEQ

Har du interesse for energi og arbejdsmiljø, så er Energi & HSEQ måske noget for dig.
Netværket Energi & HSEQ henvender sig til alle maskinmestre med interesse for arbejdsmiljø, sikkerhed, miljø og kvalitet (Health, Safty, Environment and Quality).

Facilities Management

Facilities Management henvender sig til maskinmestre med interesse for rentabilitet i bygningsdrift, det vil sige det sekundære produktionsapparat, for at understøtte og forbedre den primære aktivitet, der skal foregå i bygningerne.

Hydraulik

Netværket henvender sig til maskinmestre, der enten beskæftiger sig med eller har en interesse for hydraulikteknik. Formålet med netværket er at skabe kontakt mellem maskinmestre, der til dagligt arbejder med hydrauliske systemer og komponenter samt elektriske styringer til hydraulik-systemer.

Karriereudvikling

Overvejer du næste skridt i din karriere? Så er dette netværk relevant for dig. Her får du inspiration til at rykke videre i din karriere, gode tips til din jobsøgning og forslag om nye veje, opkvalificering og værdiskabende uddannelse.

Køle- og Varmepumpeteknik

Bliv inspireret og styrk din faglighed inden for køle- og varmepumpeteknik. Netværket henvender sig til maskinmestre, der har interesse for eller relation til området.

Ledelse

Netværket ledelse henvender sig til maskinmestre, der enten selv er ledere eller har ambitioner om at blive det på sigt. Deltagelsen kan ligeledes udspringe af et ønske om at knytte kontakter eller skabe forbindelse til en bestemt slags produkter.

Motion

Formålet med netværket er at kombinere netværk i form af vidensdeling og opbygning af personlige og faglige relationer med motionsaktiviteter i form af blandt andet cykling.

Ocean Plastic & Materialer

Netværket Ocean Plastic og Materialer henvender sig til maskinmestre, der har interesse for materialer, herunder opsamling, sortering, behandling og anvendelse af indsamlet ocean plastic eller andre materialer.

Salg & Marketing

Har du interesse for salg og marketing? Så tilmeld dig netværket og bliv inspireret gennem virksomhedsbesøg og foredrag. Netværket henvender sig til alle maskinmestre med interesse for eller relation til området salg og marketing.

Skibsteknik

Netværket henvender sig til alle maskinmestre med interesse for drift og vedligehold af skibe, dvs. det tekniske produktionsapparat, der skal understøtte og forbedre transportaktiviteten eller anden aktivitet. 

Need Help?

I’m Here To Assist You job1

Something isn’t Clear?
Feel free to contact me, and I will be more than happy to answer all of your questions.