Skip to content

MØD EN VIRKSOMHED

CHEF FOR KRAFTVARMEVÆRK

Foruden transmissionsnettet til fjernvarme på Københavns Vestegn ejer og driver VEKS også varme-, el- og dampproduktion på Køge Kraftvarmeværk. Her er maskinmester Ulrik Jørgensen kraftværkschef med ansvar for værkets daglige drift og 20 medarbejdere, heriblandt maskinmestre, kedelpassere og håndværkere.

»Kraftvarmeværket er 100 procent baseret på dels flis, dels træstøv fra Junckers Industrier, som er vores nabo,« siger Ulrik Jørgensen. Ulrik startede hos VEKS i 1996 og har siden haft en række forskellige opgaver og ansvarsområder – lige fra vagtgående i kontrolrum, til ansvar for målere og afregningssystemer, foruden drift- og vedligeholdsopgaver og planlægger i Varmelast.

»Jeg har været meget privilegeret og fået lov at bruge mine maskinmesterkompetencer bredt i mange forskellige roller. Efterhånden som jeg har løst mine opgaver, er jeg blevet tilbudt nye udfordringer andre steder i organisationen, så det har været en karriere med meget faglig og personlig udvikling,« siger Ulrik Jørgensen, der har været chef for Køge Kraftvarmeværk siden 2012.

Bredt spektrum af muligheder
VEKS leverer fjernvarme til 170.000 husstande og har ansvar for 135 km transmissionsrør. Cirka en tredjedel af VEKS’ medarbejdere er maskinmestre.

»På Køge Kraftvarmeværk er vi i gang med et stort røggaskondenseringsprojekt, som gør det muligt at hæve vores virkningsgrad fra 85 til 110 procent. Det er en stor investering, som skal gøre os endnu mere energieffektive. På den måde er der hele tiden nye opgaver og udfordringer med at optimere produktion og processer hos VEKS. Vi har også løftet vores vedligehold fra havaribaseret til et strategisk vedligehold. I dag arbejder jeg meget med at føre vores overordnede strategi ud i livet. Som leder skal man gå forrest og vise vejen, så vi alle sammen arbejder mod samme mål,« siger Ulrik Jørgensen.

VEKS tager i øvrigt imod værkstedspraktikanter fra maskinmesteruddannelsen, lige som flere studerende har lavet deres bachelorprojekt i virksomheden.

VEKS

Ansatte
Globalt –
Danmark 88
Maskinmestre –
Maskinmestre i Danmark 28

Fokus
VEKS er et miljøcertificeret
fjernvarmeselskab, der dækker 170.000 husstandes forbrug.

Ansvarsområder

 • Kvalitetskontrol
 • Vandbehandling
 • Vandrensning
 • Ledelse
 • Hydraulik
 • Energiforsyning
 • Teknisk rådgivning
 • Køle- varmeteknologi
 • Produkt- og
  softwareudvikling
 • Energiproduktion
 • Transmission

Information
VEKS
Roskildevej 175
2620 Albertslund
Tlf. 4366 0366
www.veks.dk

Tilbud til studerende
VEKS har jævnligt praktikanter, indgår i bachelor- og afgangsprojekter og tilbyder studiejobs.

Need Help?

I’m Here To Assist You job1

Something isn’t Clear?
Feel free to contact me, and I will be more than happy to answer all of your questions.