Skip to content

MØD EN VIRKSOMHED

MØD EN VIRKSOMHED

Maskinmestre varetager en række af samfundets vigtigste funktioner inden for seks hovedbrancher: Skibsfart, industri, energiforsyning, vand og renovation, bygge og anlæg samt salg, service og rådgivning. Langt størstedelen af maskinmestrene er beskæftiget inden for enten industrien, især maskinindustrien, eller i salgs-, service- og rådgivningsbranchen, men de øvrige brancher er stigende.

Måske overvejer du en ny branche? De enkelte områder har meget forskellige behov for tekniske kompetencer lige fra energistyring i en række ejendomme over vedligehold af et produktionsanlæg til overvågning af spildevandsnettet i en kommune.

Klik på brancherne ovenfor og læs om, hvordan forskellige virksomheder får særlig værdi ud af maskinmestrenes brede viden og overordnede indsigt i processer og tekniske anlæg.

Au2mate A/S

Au2mate udvikler og leverer komplette automationsløsninger med fokus på optimering af processer og minimering af spild, energiforbrug og klimaaftryk. 

Bürkert Danmark A/S

Bürkert er en af verdens førende leverandører af produkter og systemløsninger til måling, styring og regulering af gasser og væsker.

C.C.JENSEN A/S

C.C.JENSEN A/S er en globalt førende producent og leverandør af CJC® Oliefiltre til markeder som vind, marine, mine, energi og industri.

Danpo A/S

Danpo A/S har omkring 1.000 medarbejdere og producerer blandt andet kyllingenuggets til fastfoodkæden McDonald’s i Danmark. 

DIN Forsyning

DIN Forsyning leverer varme og rent vand i Varde og Esbjerg kommuner samt håndterer regnvand og spildevand. 

Forsvaret

I Forsvaret kæmper vi for Danmarks sikkerhed. Vi har modet, evnen og viljen til at kæmpe for fællesskabet og for de centrale værdier, vores samfund hviler på. 

HOFOR A/S

HOFOR A/S er Hovedstadsområdets
Forsyningsselskab. Vi leverer vand, fjernvarme,
bygas og fjernkøling, og vi opfører vindmøller og afleder spilde- og regnvand.

Maersk

Maersk er verdens største containerskibsrederi med 700 skibe og over 80.000 ansatte globalt. Det giver rige karrieremuligheder for maskinmestre, der vil prøve kræfter med et maritimt arbejdsliv i stor skala.

NCC Industry A/S

NCC Industry A/S er en del af NCC koncernen, der beskæftiger over 16.300 medarbejdere i Skandinavien. Vi er beskæftiget med tre forretningsområder: Råstoffer, Asfalt og Hercules.

NLMK DanSteel A/S

NLMK DanSteel A/S er Danmarks eneste stålvalseværk. Ved hjælp af moderne teknologi producerer vi kvalitetsstålplader til skibsbygning, bygge- og anlægsprojekter, olie- og gasprojekter, transportsektoren og vindmølleindustrien (on-/offshore).

NNE A/S

NNE A/S er en rådgivende ingeniørvirksomhed med global rækkevidde. Virksomheden, der er en del af Novo Nordisk, arbejder udelukkende med kunder fra den farmaceutiske verden, og det giver en lang række muligheder for maskinmestre.

Nukissiorfiit

Nukissiorfiit er som forsyningsvirksomhed ansvarlig for at producere og levere el, vand og varme til størstedelen af forbrugerne i Grønland. Nukissiorfiits energiforsyning er i høj grad baseret på vedvarende energikilder

Pumpegruppen A/S

PUMPEGRUPPEN A/S sælger pumper og pumpeløsninger til kemi-, food-, pharma- og
procesindustrien. Pumpegruppen er en 30 år gammel, dansk virksomhed, som står for salg af alle slags pumper til industrien.

Royal Arctic Line A/S

Royal Arctic Line A/S udfører al søtransport af gods til og fra Grønland og mellem de grønlandske byer og bygder. Rederiet er således en livsnerve for det grønlandske samfund.

SEW-EURODRIVE A/S

SEW-EURODRIVE er en globalt anerkendt leverandør af gear, motorer, transmissionsudstyr, frekvensomformere og automationsløsninger.

SK Forsyning

SK Forsyning er en vestsjællandsk multiforsyningsvirksomhed med forsyning og energiproduktion i Slagelse, Skælskør og Korsør. Foruden el- og varmeproduktion varetager SK Forsyning vandforsyning, spildevandsrensning og gadebelysning i Slagelse Kommune.

Vattenfall Vindkraft A/S

Vattenfall er et europæisk energiselskab med cirka 20.000 medarbejdere. I mere end 100 år har vi elektrificeret industrier, leveret energi til menneskers hjem og moderniseret vores
måde at leve på gennem innovation og samarbejde.

VEKS

VEKS er et miljøcertificeret fjernvarmeselskab, der dækker 170.000 husstandes forbrug. Foruden transmissionsnettet til fjernvarme på Københavns Vestegn ejer og driver VEKS også varme-, el- og dampproduktion på Køge Kraftvarmeværk.

Ørsted A/S

Ørsted er et af Europas hurtigst voksende energiselskaber, der udvikler, opfører og driver land og havvindmølleparker, bioenergiværker og innovative løsninger, der omdanner affald til energi.

Need Help?

I’m Here To Assist You job1

Something isn’t Clear?
Feel free to contact me, and I will be more than happy to answer all of your questions.