Skip to content

FUNKTIONSLEDER

Funktionsleder til afdelingen Teknik & Support” i Den Regionale Sterilcentral, Region Hovedstaden

Den Regionale Sterilcentral står for genbehandling af kirurgiske instrumenter, som er en proces, hvor instrumentet først inspiceres og rengøres manuelt, herefter bliver det desinficeret i en vaskemaskine og til sidst skal det gennem en såkaldt autoklavering (steriliseringsproces) oftest med damp. Herefter er instrumentet sterilt og klar til brug på operationsgangen.

Den Regionale Sterilcentral forventes færdigbygget og implementeret i 2021 med to enheder på henholdsvis Rigshospitalet Blegdamsvej og Herlev Hospital.

Servicecentret på Rigshospitalet har ansvaret for at drive regionens to nye sterilcentraler. Vi er i fuld gang med den daglige drift på Rigshospitalet og er samtidig ved at opbygge driftsorganisationen på Herlev.

Sterilcentralerne vil være åbne alle årets dage. Der vil dagligt foregå genbehandling i tidsrummet kl. 7-23. Der vil foregå teknisk arbejde og IT-support døgnet rundt.

Funktionsleder til afdelingen ”teknik & support”

Elsker du personaleledelse og vil du være med til at starte noget nyt? Kan du svare ja, så læs stillingsopslaget:

Vi søger en funktionsleder med erfaring fra ledelse af teknisk personale og gerne med erfaring fra en automatiseret produktion, som skal bistå afslutningen af implementeringsprocessen og en påbegyndt drift at sterilcentralerne.

Afdelingen teknik & support består af 3 grupper; teknik, lokal systemsupport og processupport. Hertil er der 3 fagledere (2 maskinmestre og 1 datamatiker), pt. 15 teknikere (20 teknikere på sigt) samt 6 IT-personale (9 IT-personale på sigt) og en processupporter. Organisationen er forholdsvis ny, og selv om flere af medarbejderne er meget selvkørende, og faglederne har stor frihed, er der stadig behov for tydelig og nærværende ledelse. Vi er en ny enhed med en arbejdskultur, hvor troværdighed, ansvarlighed, professionalisme og trivsel er værdier, som vi sætter højt.

Funktionslederens overordnede arbejdsopgaver er:

 • Lede, motivere og skabe retning for fagledere og teknisk personale
 • Være drivkraften ved fremtidige optimeringsforslag og processer
 • Bistå til opbygning af relationen til underleverandører og samarbejdspartnere
 • Være forbindelsesled mellem teknikerne, sterilcentralens ledelse, Servicecentrets ledelse og hospitalernes andre tekniske afdelinger herunder Center for Ejendomme.
 • Økonomihåndtering

Din erfaring og uddannelsesmæssige baggrund kan være af teknisk karakter, og vi forventer, at du matcher det meste af følgende:

 • Basisuddannelse indenfor håndværk, teknik eller automation
 • Videregående uddannelse helst på kandidat- eller masterniveau (ingeniør f.eks.)
 • Lederuddannelse på diplomniveau
 • Mange års erfaring med tekniske anlæg i sundhedsvæsenet, medicinalindustrien eller tilsvarende

Vi ser gerne at du kommer med erfaring som leder i en lignende stilling, hvor du bl.a. har vist at:

 • Du kan skabe synlig retning for medarbejderne og både støtte faglederne og medarbejdere i deres professionelle udvikling
 • Du kan rumme mange modsatrettede udfordringer og synligt prioritere opgaverne for dine medarbejdere
 • Du kan via både skriftlig og mundtlig kommunikation formidle viden og arbejdsopgaver
 • Kan samarbejde med alle faggrupper i sterilcentralen samt eksterne interessenter

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte vikarierende funktionsleder Preben Byberg preben.byberg@regionh.dk, telefon 3545 1522 / mobil nr. eller 2947 0284

Du kan læse mere om de regionale sterilcentraler her: https://www.rigshospitalet.dk/nythospitalblegdamsvej/projektet/det-bygger-vi/Sider/parkeringshus-og-sterilcentral.aspx

og her:

https://www.herlevhospital.dk/nythospitalherlev/Projektet/regional-sterilcentral/Sider/default.aspx

Ansøgningsfristen er søndag den 14. februar 2021.

Vi forventer at afholder samtaler i uge 7 og 8 med tiltrædelse den 1. april 2021.

REGION HOVEDSTADEN

Om Den Regionale Sterilcentral
Den Regionale Sterilcentral står for genbehandling af kirurgiske instrumenter, som er en proces, hvor instrumentet først inspiceres og rengøres manuelt, herefter bliver det desinficeret i en vaskemaskine og til sidst skal det gennem en såkaldt autoklavering (steriliseringsproces) oftest med damp. Herefter er instrumentet sterilt og klar til brug på operationsgangen.

Ansøgningsfrist 14. februar 2021

Har du spørgsmål til en af stillingerne, er du velkommen til at kontakte:

Vikarierende funktionsleder, Preben Byberg
Tlf. 2947 0284
Mail: preben.byberg@regionh.dk

Søg stillingen via. linket:

Søg stillingen her

Need Help?

I’m Here To Assist You job1

Something isn’t Clear?
Feel free to contact me, and I will be more than happy to answer all of your questions.