Skip to content

SKIBSINSPEKTØR

Skibsinspektør i Forsvaret

Har du en baggrund som maskinmester og lyst til at være en del af et aktivt team, der vedligeholder, udvikler og godkender Marinehjemmeværnets fartøjer, så de er operative og klar til øjeblikkelig indsats? Så har vi en ledig stilling som skibsinspektør ved Rederkontor Syd i Korsør.

Vi søger en maskinmester med erfaring og viden inden for skibsvedligehold, som med sin fleksible tilgang har mod på dage på ”kontoret”, men også udenfor på eksempelvis skibs-værft, hos leverandør eller et helt tredje sted.

Om os

Rederkontor Syd er et site-office under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), der har et team på 5 skibsinspektører. Skibsinspektørerne fører tilsyn med vedligeholdelsen af Forsvarets skibe og fartøjer, og medvirker dagligt til at opretholdet Forsvarets beredskab. I den forbindelse vil du primært skulle varetage drift, vedligehold og planlagte eftersyn af Marinehjemmeværnets mere end 30 fartøjer samt teknisk sagsbehandling vedr. samme, men sekundært vil du også skulle løse opgaver på andre af Søværnets fartøjer, skibe og andet materiel, som Rederkontor Syd har ansvar for.
Vi er et relativt lille og stærkt hold, der tilbyder en udfordrende hverdag i et dynamisk miljø med en fri og uformel omgangstone, hvor faglighed, daglig sparring og godt kollegaskab er i fokus. Vi tilbyder en fleksibel hverdag med respekt for den enkeltes kompetencer, hvor du har stor mulighed for selv at planlægge opgaver og arbejdsrutiner.
Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø med fokus på samarbejde med udgangspunkt i den enkelte medarbejders kompetencer.

Om stillingen

Du får en varieret hverdag og mange kontaktflader, hvor det er afgørende for din succes, at opgaverne bliver løst til kundens tilfredshed.
Din overordnede opgave bliver at føre tilsyn med vedligeholdelse af fartøjer og materielsystemerne, herunder skal du i samarbejde med tekniske sagsbehandlere, fartøjernes besætninger og de andre skibsinspektører medvirke til at specificere, syne og godkende materiellet i samarbejde med Forsvarets Skibssikkerhedsinspektør og et civilt klassifikationsselskab.

Du skal sørge for, at materiellet er godt vedligeholdt, så det kan være operativt og klar til opgaveløsning når påkrævet. I den forbindelse har du en aktiv rolle i planlægningen af vedligeholdelsesperioder og værftsophold.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør, men fagligt refererer du til vores kapacitetsmanager i FMI, som har kontor i Ballerup. Opgaverne vil være forbundet med en del indenlandsk rejseaktivitet (cirka 70-80 dage årligt), da vedligehold af fartøjerne typisk udføres ved danske værfter eller i fartøjernes basehavne.

Om dig

Du er uddannet maskinmester og besidder relevant erfaring fra værfts-, rederi- eller konsu-lentbranchen.
Du er en god kommunikator og kan formulere dig på skrift og i tale såvel på dansk som på engelsk.
Du besidder overblik, god situationsfornemmelse og løser dine opgaver med en analytisk tilgang.
Du er god til at håndtere flere samtidige opgaver og står ved de beslutninger, du træffer.
Du er optimistisk, motiverende og er god til at danne relationer.
Du er i besiddelse af kørekort til personbil.
Erfaring i teknisk sagsbehandling og brug af SAP/R3 samt kendskab til klasseregler og erfaring med samarbejde med et klassifikationsselskab vil være en fordel.

Ansættelsesvilkår

Du ansættes og aflønnes efter gældende relevant overenskomst. Derudover vil der, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle et tillæg. Der er til stillingen knyttet en fuldt arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde denne i hele din ansættelsesperiode.

KONTAKT OG ANSØGNING

Hvis du vil vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte Kapacitetsmanager for Hjemmeværnets fartøjer, kaptajnløjtnant Troels Bo Ipsen på mail FMI-MA-CHPHJ@mil.dk eller telefon 42 91 95 26.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Agrin Safari på telefon 72 81 91 33.

Ansøgningsfristen er den 18. februar 2021 med forventet tiltrædelse snarest muligt.

Vi beder dig om at søge stillingen via linket. For at komme i betragtning til stillingen bedes du vedhæfte ansøgning, CV og uddannelsesbevis. Vær venligst opmærksom på, at bilag kun kan vedhæftes i PDF format.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

 

FORSVARSMINISTERIET, MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSEN (FMI)

Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) fungerer som materielfagligt videns center og logistisk myndighed. I samarbejde med Forsvarskommandoen og underliggende værnskommandoer sikrer FMI rettidig støtte og forsyninger til Forsvarets igangværende operationer i ind- og udland. Det er FMI´s opgave at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materielkapaciteter for alle Forsvarets myndigheder lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til støvler, feltrationer og lommeknive. FMI er en styrelse under Forsvarsministeriet og administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

FORSVARSMINISTERIET

Om FORSVARSMINISTERIET
Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) fungerer som materielfagligt videns center og logistisk myndighed. I samarbejde med Forsvarskommandoen og underliggende værnskommandoer sikrer FMI rettidig støtte og forsyninger til Forsvarets igangværende operationer i ind- og udland. 

Ansøgningsfrist 18. februar 2021

Har du spørgsmål til en af stillingerne, er du velkommen til at kontakte:

Kaptajnløjtnant, Troels Bo Ipsen
Tlf. 4291 9526
Mail: FMI-MA-CHPHJ@mil.dk

Søg stillingen via. linket:

Søg stillingen her

Need Help?

I’m Here To Assist You job1

Something isn’t Clear?
Feel free to contact me, and I will be more than happy to answer all of your questions.