Professionsbachelor

Først i 2006 blev maskinmesteruddannelsen formelt en professionsbachelor, men med en godkendelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet i 2021 har maskinmestre, der er uddannet i perioden 1989-2006, fået deres uddannelse anerkendt på niveau med andre bachelorer.

Indtil 2006 gjaldt Bekendtgørelse 599 af 7. oktober 1988 for uddannelse af maskinmestre. På det tidspunkt var hverken ECTS eller begrebet professionsbachelor brugt i danske maritime uddannelser, men ministeriets godkendelse betyder, at et eksamensbevis som maskinmester udstedt mellem 1989 og 2006 nu anerkendes som et uddannelsesniveau svarende til den maskinmesterbachelor, der blev en realitet i 2006. Denne bachelor svarer til niveau 6 i den såkaldte europæiske kvalifikationsramme EQF – European Qualifications Framework.

Anerkendelsen gælder for eksamensbeviser fra alle nuværende og tidligere maskinmesterskoler, heriblandt de nu lukkede Odense Maskinmesterskole, Aalborg Maskinmesterskole og Esbjerg Maskinmesterskole/Maritimt Uddannelsescenter Vest.

Hvis du har en maskinmesteruddannelse, der er afsluttet før 1989, skal uddannelsen stadig gennem en individuel sagsbehandling, før den eventuelt kan godkendendes på bachelorniveau.

Uddannet fra 1989 – 2006?
HER kan du downloade ministeriets godkendelse (på engelsk).

FACTS

Fra 2006 blev maskinmesteruddannelsen godkendt som professionsbachelor ved en ministeriel bekendtgørelse.

I dag svarer en professionsbachelor som maskinmester til 270 ECTS.

Hvis du har brug for, at din maskinmesteruddannelse afsluttet i perioden 1989 – 2006 er anerkendt på bachelorniveau af Uddannelses- og Forskningsministeriet, kan du hente godkendelsen HER.

365 DAGES SYNLIGHED

• 365 days of visibility in the Job & Career universe on Maskinmesterjob.dk and mmf.dk

• Advertisement 8,800

• Company portrait 12,500 incl. picture, possibly video and journalistic drafting of text

• Link to any job postings on Maskinmesterjob.dk from company portrait Possibility of purchase ……

FÅ FULD EKSPONERING OG FÅ 25% RABAT

Vi modtager formater i: jpg. gif, png. maks 1,5 MB. Levering skal være til både desktop og mobil.

ANNONCEFORMATER

Vi modtager formater i: jpg. gif, png. maks 1,5 MB. Levering skal være til både desktop og mobil.

Desktop

1400 x 270 pixel

1400 x 450 pix

Mobile

1400 x 270 pixel

SÅDAN GØR DU

Kontakt mediekonsulent Dorte Schlünzen på 7610 1146 eller dosc@stibo.com. Send materiale bestående af: Annonceteksten i et word-dokument, virksomhedens kontaktinformation, afdeling, logo i høj opløsning, fakturainformation, fotos/video samt indikation af relevante brancher til opsætning af søgekriterier: Service/handel/rådgivning, industri, energiforsyning/vand/renovation, skibsfart, offshore og bygge/anlæg.Afvent et korrekturlink. Materiale, som er modtaget inden kl. 12.00, bliver opsat som korrekturlink senest kl. 9.00 næste dag.Godkend korrekturlinket. Din jobannonce godkendes straks derefter og er online indtil ansøgningsfristen eller 4 uger fra offentliggørelsen.

Need Help?

I’m Here To Assist You job1

Something isn’t Clear?
Feel free to contact me, and I will be more than happy to answer all of your questions.