Skip to content

ANSÆTTELSE OG KONTRAKT

ANSÆTTELSE OG KONTRAKT

Vi rådgiver og vejleder både arbejdstagere og arbejdsgivere, så I får den bedste ansættelsesstart.

Som maskinmester kan det eksempelvis være afgørende, om der er aftalt rejsedage, øverste arbejdstid, ledelsesansvar, kompensation og overarbejdsbetaling. Hvis der mundtligt aftales nogle særlige vilkår, bør de skrives ind i kontrakten.

Ansættelseskontrakten skal indeholde de væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet. Senest én måned efter første arbejdsdag skal arbejdsgiveren udlevere en skriftlig ansættelseskontrakt – og det er arbejdsgivers pligt og ansvar, at ansættelseskontrakten er korrekt.

Bemærk, at en mangelfuld eller forsinket kontrakt kan betyde kompensation til den nyansatte. Sørg derfor for at bringe forholdene i orden inden for den første måned.

SYNLIGHED OVER FOR DANMARKS TEKNISKE SPECIALISTER:

Need Help?

I’m Here To Assist You job1

Something isn’t Clear?
Feel free to contact me, and I will be more than happy to answer all of your questions.