Job og jura

Arbejdsmarkedsafdelingen i Maskinmestrenes Forening giver dig hurtig vejledning om arbejdslivet, når det handler om emner som eksempelvis ansættelser, kontrakter, opsigelser, sygdom eller arbejdsskader.

Maskinmestrenes Forening består af både lønmodtagere, ledere og selvstændige, og vi rådgiver uanset ansættelsestype.

Dit arbejdsliv er som hovedregel omfattet af gældende lovgivning, overenskomster og individuelle forhandlinger. Vi rådgiver og vejleder som udgangspunkt om de juridiske områder, hvorimod vi typisk vil henvise dig videre til vores samarbejdspartnere i Akademikernes A-kasse vedrørende økonomiske forhold som efterløn, sygedagpenge og barselsgodtgørelse.

Husk også at din pension er et vigtigt parameter for dit løn- og ansættelsesforhold.

NYTTIGE GENVEJE

Offentligt ansat? Privatansat? Privatansat til søs?
Find din overenskomst her.

Se maskinmestrenes lønstatistik.

Nyt job? Vores standardkontrakter er en god guideline til din nye kontrakt.

HAR DU BRUG FOR EN KONKRET VURDERING?

Læs mere i emnerne herunder og se, hvordan vi kan vejlede dig.

RÅD OG VEJLEDNING HER

Ansættelse og kontrakt

Vi rådgiver og vejleder vi både arbejdstagere og arbejdsgivere, så I får den bedste ansættelses-
start. Vi sikrer, at din kontrakt er fyldestgørende.

LØN, EFTERLØN OG OVERENSKOMST

Løn og arbejdsvilkår er som regel betinget af både gældende lovgivning, overenskomster og individuelle forhandlinger.

BARSEL

Du har ret til at holde barselsorlov. 
Alle lønmodtagere, som skal have barn, har ret til fravær med dagpenge efter barselslovens regler.

SYGDOM

I forbindelse med sygdom rådgiver vi om dine rettigheder – eksempelvis vedrørende løn under fraværet.

FERIE

Alle lønmodtagere er omfattet af ferieloven og har krav på at afholde ferie og optjene ret til feriepenge eller ferie med løn.

ARBEJDSSKADE

Hvis du kommer til skade på arbejde, kan du være berettiget til en erstatning. Vi kan hjælpe med juridisk rådgivning og bistå dig.

SELVSTÆNDIG

Vi kan sparre med dig, der er selvstændig eller overvejer at blive det. Hos din lokale erhvervsservice kan du endvidere få sparring til opstart, deltage i kurser eller komme i netværk.

KLAUSULER

Klausuler kan medføre store økonomiske og karrieremæssige konsekvenser, og reglerne kan være komplicerede. Lad os gennemlæse en eventuel klausul, før du underskriver.

OPSIGELSE

I forbindelse med opsigelser er det vigtigt at sikre sig juridisk. De fleste opsigelser foregår fredeligt, men vi rådgiver både arbejdstagere og arbejdsgivere, hvis det bliver nødvendigt.

365 DAGES SYNLIGHED

• 365 days of visibility in the Job & Career universe on Maskinmesterjob.dk and mmf.dk

• Advertisement 8,800

• Company portrait 12,500 incl. picture, possibly video and journalistic drafting of text

• Link to any job postings on Maskinmesterjob.dk from company portrait Possibility of purchase ……

FÅ FULD EKSPONERING OG FÅ 25% RABAT

Vi modtager formater i: jpg. gif, png. maks 1,5 MB. Levering skal være til både desktop og mobil.

ANNONCEFORMATER

Vi modtager formater i: jpg. gif, png. maks 1,5 MB. Levering skal være til både desktop og mobil.

Desktop

1400 x 270 pixel

1400 x 450 pix

Mobile

1400 x 270 pixel

SÅDAN GØR DU

Kontakt mediekonsulent Dorte Schlünzen på 7610 1146 eller dosc@stibo.com. Send materiale bestående af: Annonceteksten i et word-dokument, virksomhedens kontaktinformation, afdeling, logo i høj opløsning, fakturainformation, fotos/video samt indikation af relevante brancher til opsætning af søgekriterier: Service/handel/rådgivning, industri, energiforsyning/vand/renovation, skibsfart, offshore og bygge/anlæg.Afvent et korrekturlink. Materiale, som er modtaget inden kl. 12.00, bliver opsat som korrekturlink senest kl. 9.00 næste dag.Godkend korrekturlinket. Din jobannonce godkendes straks derefter og er online indtil ansøgningsfristen eller 4 uger fra offentliggørelsen.

Need Help?

I’m Here To Assist You job1

Something isn’t Clear?
Feel free to contact me, and I will be more than happy to answer all of your questions.